Project

1H4F - “Verklikkers voor onveilig vlees”

Voor de productie van varkens- en rundvlees vlees gelden strenge voedselveiligheidsvoorschriften, die er voor zorgen dat het vlees wordt verwerkt tot een gezond consumentenproduct. Beheersing van de hygiëne en potentiele besmetting van het vlees met voedselpathogenen, zoals Salmonella, Listeria monocytogenes en STEC via de productieketen, wordt strikt met aspecifieke en agentia-gerichte diagnostiek gecontroleerd.

Desondanks bestaat de kans op contaminatie van het eindproduct met een ziekteverwekker en kan het product een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Bovendien leidt dit tot voedsel­verspilling en economische schade in het geval van recalls. Dit project heeft daarom als doel om dit kleine percentage contaminatie verder te reduceren door vroeg signalerende verklikkers (biomarkers) met innovatieve methoden te identificeren. Deze biomarkers, afkomstig uit het aanwezige microbioom in de productieketen zullen als vroege voorspellers van een besmetting met ziekteverwekkers worden geïdentificeerd middels 'BIG-data' machine learning analyses.

Het microbioom in de productieketen kan worden beïnvloed door verschillende biologische-, fysieke- en andere omgevingsfactoren. De vaak complexe samenstelling van het microbioom zal met het genetisch materiaal en deep-sequencing technologieën in kaart worden gebracht. Effecten van omgevingsfactoren op deze samenstelling worden onderzocht. De verzameling van de genetische informatie en  continue monitoringsinformatie van omgevingsfactoren worden geanalyseerd met geavanceerde modellen die niet voor de hand liggende correlaties in de data patronen kunnen identificeren. Hierbij zijn we geïnteresseerd in specifieke patronen die indicatief zijn voor een verhoogd risico voor de besmetting met ziekteverwekkers. Deze kennis biedt mogelijkheden om hieruit microbiome-afgeleide biomarkers te identificeren, die al in een vroeg stadium omstandigheden kunnen detecteren, zodat vroege interventie plaats kan vinden.

Dit 4 jarige publiek-private samenwerkingsproject is een samenwerking tussen Wageningen Bioveterinary Research, Vion Food, IBM, Wageningen University en Thermo Fischer en is 1 april 2017 van start gegaan.