Missie

1Health4Food is een ambitieus publiek-privaat onderzoeksprogramma op het gebied van dier- en volksgezondheid. Binnen 1Health4Food wordt kennis ontwikkeld die ingezet kan worden voor verschillende dierlijke sectoren.

Deze kennis stelt veehouders in staat rendabel te produceren op een wijze die aantoonbaar veilig en gezond is voor mens en dier. Zo geeft de veehouderij invulling aan zijn verantwoordelijkheid voor de gezondheid van dier en mens.

De deelnemende partners ontwikkelen en delen kennis om in verschillende sectoren (runderen, varkens, pluimvee e.d.) toe te passen.  Zo hoeft niet iedere sector het wiel zelf opnieuw uit te vinden.

De focus van het onderzoek ligt op de verbetering en borging van dier- en volksgezondheid. Het onderzoek draagt bij aan: 

  • Een zorgvuldige veehouderij
  • Een veilige voedselproductie
  • Optimale preventie van dierziekten, ook van díe ziekten waarvoor mensen gevoelig zijn
  • Zorgvuldig geneesmiddelengebruik
  • Minder antibioticumresistentie
  • Betere bedrijfsresultaten door minder uitval vanwege dierziekten
  • Handhaving van het vrije handelsverkeer in dieren en dierlijke producten
  • Een beter imago voor de veehouderij.