Project

1H4F - Kansen voor het Kalf in de Keten

In het PPS-project "Kansen voor het Kalf in de keten" werken kennisinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk aan het verbeteren van de weerbaarheid en het herstellend vermogen van jonge kalveren.

De gezondheid en het welzijn van kalveren staat volop in de belangstelling. Zowel in de agrarische sector, bij de overheid als in de samenleving is er veel aandacht voor. Immers een goede opfok van het vaarskalf is essentieel voor haar latere prestaties als melkkoe; vergelijkbaar resulteert een goede opvang van het stierkalf op het melkveebedrijf in een meer weerbaar kalf verderop in de keten. Op dit terrein hebben de melkvee- en vleeskalversector een gedeeld belang. De opvang en opfok van kalveren staat ook maatschappelijk in de belangstelling (denk aan kalf bij de koe-discussie).

Samenwerking in de keten intensiveren

Op initiatief van de melkveehouderij- en zuivelsector in Duurzame Zuivelketen-verband (ZuivelNL) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in 2017 de publiek-private samenwerking (PPS) Kansen voor het Kalf in de Keten gestart. De PPS  beoogt de samenwerking in de keten te intensiveren door nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen gericht op het verhogen van de weerbaarheid en vitaliteit van het jonge kalf op het melkveebedrijf en innovaties in de keten te bereiken. Daarmee willen de betrokken partijen een significante bijdrage leveren aan een betere gezondheid en welzijn van het kalf en het antibioticagebruik verder terugbrengen.

Het onderzoek richt zich op de eerste levensweken van het stierkalf (tot het verlaten van het melkveebedrijf) en de opfok van het vaarskalf (tot eerste keer afkalven). Uiteindelijk doel van het project Kansen voor het Kalf in de Keten is om door het verbeteren van de opfok van kalveren, hun weerbaarheid (weerstand en herstellend vermogen) en hun aanpassingsvermogen aan verschillende houderijsystemen te verhogen om zo een significante bijdrage te leveren aan de gezondheid en welzijn en noodzaak om antibiotica in te zetten verder te reduceren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary, Wageningen Livestock Research, het Louis Bolk Instituut en de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Deelprojecten

De PPS Kansen voor het Kalf in de Keten bestaat uit drie deelprojecten. De deelprojecten richten zich op:

I.   Optimaliseren biest-, melk- en/of melkvervangende producten-voorziening aan kalveren op het melkveebedrijf.

II. Onderzoek naar het effect van verschillende kalveropfokmethoden op de gezondheid en het welzijn van koe en kalf. Hierbij wordt nieuwe kennis en inzichten ontwikkeld op het gebied van de voeding, omgang met/hantering van kalveren, spenen en scheiden en contact tussen koe en kalf en kalveren onderling. Deze inzichten worden vertaald naar mogelijke innovaties in huisvesting en management voor de opfok op het melkveebedrijf.

III. Ontwikkelen nieuwe kennis en inzichten over het verband tussen de opfokomstandigheden op het melkveebedrijf en de gezondheid en de groei van het kalf op het vleeskalverbedrijf. Reduceren transitietijd tussen melkveehouder en kalverhouder en een keteninformatiesysteem (KIS) evalueren waarmee systematisch informatie over de (gezondheids)status van het kalf in de keten kan worden uitgewisseld en geanalyseerd. 

Resultaten

Het project levert nieuwe wetenschappelijke inzichten op en voor de praktijk handelingsperspectieven in de vorm van concrete handvatten (tools) / best-practices om de kalveropvang en -opfok op het melkveebedrijf verder te optimaliseren (deelprojecten I en II), waarvan de rest van de keten ook profiteert. Daarnaast resulteert het project in nieuwe ketenconcepten gericht op het verkorten van de transitietijd en het reduceren van kritische transitiemomenten tussen melkvee- en vleeskalverbedrijf (deelproject III). 

De resultaten zullen worden gepresenteerd in een rapport, wetenschappelijke en vakbladartikelen, andere relevante en gewenste vormen.