Project

1H4F - Biggen in Transitie, Mogelijkheden voor de Aanpak van Problemen (BITMAP)

Streptokokkeninfecties zijn verantwoordelijk voor een grote ziektelast bij biggen na het spenen, en vormen daarmee de meest voorkomende reden voor antibioticumgebruik in varkens. Streptokokkeninfecties zijn daardoor verantwoordelijk voor grote economische schade, welke in Nederland wordt geschat op €12 miljoen/jaar. In het project Biggen in Transitie, Mogelijkheden voor de Aanpak van Problemen (BITMAP), werken onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research samen met ForFarmers, Trouw Nutrition en Boehringer Ingelheim om de weerbaarheid van biggen tegen deze bacteriële aandoening te verbeteren.

Uit de praktijk blijkt dat streptokokkeninfecties niet geïsoleerd voorkomen, maar vaak onderdeel zijn van een ziekteproces waarbij meerdere pathogenen betrokken zijn. Met name Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) infecties komen vaak voor in combinatie met streptokokken.

Ontwikkeling vaccin tegen streptokokken

Omdat er geen geregistreerd vaccin tegen streptokokken beschikbaar is op de Nederlandse markt, maar vooral bedrijfsspecifieke vaccins worden gebruikt worden toch regelmatig antibiotica voorgeschreven om de infectie te bestrijden. Met dit onderzoeksproject willen de deelnemende partijen meer kennis vergaren over de ontwikkeling van specifieke immuniteit van biggen tegen de bacterie.

Het driejarig onderzoek richt zich in de eerste plaats op de rol van de zeug bij de ontwikkeling van maternale immuniteit en de bescherming die de zeug via de biest aan de biggen meegeeft: hoe lang werkt die bescherming en hoe is dat via de zeugen- dan wel de biggenvoeding positief te beïnvloeden?

Effect van vaccinatie tegen virale infectie

Daarnaast wordt het effect van vaccinatie tegen een virale infectie (PRRSV) op het vóórkomen van streptokokken infecties onderzocht. Het is bekend dat een PRRS infectie de afweer van biggen verandert. Hierdoor lijken biggen gevoeliger te worden voor streptokokken infecties. De exacte invloed van PRRS-infecties op de immuniteit tegen streptokokkeninfecties is echter nog onbekend.

In het eerste traject van het onderzoek wordt dan ook op praktijkbedrijven onderzocht wat de invloed is van de biestopname van individuele biggen. Er wordt ook een speciale test ontwikkeld voor bepaling van antistoffen tegen streptokokken in bloedmonsters. De uitkomsten van dit eerste traject vormen de basis voor het vervolgtraject waarin de rol van voeding en vaccinatie verder wordt onderzocht.

Dit project maakt deel uit van het 1H4F consortium en wordt uitgevoerd binnen de topsector Agrifood.