Activiteit

ESBLAT Symposium 2018

Slotsymposium 1Health4Food deelproject “ESBL-voedselattributieve risico’s” (ESBLAT)

Organisator 1Health4Food
Datum

vr 9 februari 2018 13:00 tot 18:00

Locatie Jaarbeurs Utrecht - Zaal Mission

Update: persbericht en rapport


Bekijk hier het programma

Meer weten over de resultaten van het ESBL-onderzoek (2013-2017) dat in februari 2018 wordt afgerond? Kom dan naar vrijdag 9 februari 2018 naar het ESBLAT symposium. Meld je aan! (Er is plaats voor 190 personen, vol=vol)

e1470fc4-652d-4bfd-b639-2c7c6539de25_shutterstock_11368486_akker_kippen.jpg


Onderzoekers hebben de bronnen en overdracht van ESBL’s onderzocht binnen de voedselketen, het milieu en de mens zelf. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat ESBL’s in alle onderzochte bronnen zijn gevonden. Tevens is de kans erg klein dat de mens infecties krijgt door ESBL’s door het eten van vlees.
In februari wordt het lopende onderzoek naar de bijdrage van en infecties door ESBL producerende bacteriën bij de mens (2013 – 2017) afgerond. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het ESBLAT-symposium op 9 februari 2018.

Wat is ESBL?
ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken. De bacteriën die ESBL's kunnen produceren, zijn gewone darmbacteriën. Wanneer deze bacteriën ESBL produceren, is een infectie heel moeilijk te behandelen. Antibiotica die normaal gebruikt worden om deze infecties te behandelen werken dan niet meer. Het ESBL zorgt dat de bacteriën resistent worden tegen deze antibiotica. Een zeer beperkt aantal alternatieve behandelmethoden blijven over.

In totaal zijn 22 verschillende bronnen onderzocht op de aanwezigheid van ESBL’s en in alle bronnen zijn ESBL’s gevonden. ESBL’s in de mens zelf, in oppervlaktewater, wilde vogels en gezelschapsdieren vertonen grotere genetische overeenkomsten dan ESBL’s uit de voedselketen. Dit wil zeggen dat de veehouderij minder bijdraagt aan dragerschap en infecties bij mensen dan eerder is aangegeven in communicatie via de media. In dieren komen ESBL’s het meest in pluimvee en vlees van pluimvee voor. De perceptie dat kip een belangrijke bron is voor ESBL's bij de mens is niet juist. Kip is slechts een onderdeel van het probleem.

ESBL’s in mensen
Ongeveer 5% van de mens is drager van een ESBL. Boeren hebben een duidelijk verhoogde kans om drager te zijn. Uit onderzoek naar de verwantschap van ESBL’s in de verschillende bronnen tonen dat ESBL’s uit boeren en hun vee het meest verwant zijn door het intensieve contact tussen mens en dier. Daarnaast was er vooral een grote overeenkomst tussen ESBL’s van zieke en gezonde mensen. Maar minder overeenkomst met ESBL’s van vee en vlees. Dat suggereert dat de mens een belangrijkere bron is voor overdracht van ESBL’s bij de mens dan de dierhouderij.

Ook is een schatting gemaakt hoeveel een mens wordt blootgesteld door eten van besmet vlees. Ondanks dat vlees vaak besmet kan zijn, is bij normale keuken hygiëne en verhitting de kans dat mensen aan ESBL’s worden blootgesteld door eten van besmet vlees erg klein. Ook oppervlaktewater is vaak besmet met ESBL’s, met name afvalwater van het riool. Toch is ook hier de kans erg klein dat de mens wordt blootgesteld aan ESBL’s vanuit oppervlaktewater.

Voor wie is dit symposium?

Dit symposium is voor iedereen die beroepsmatig betrokken is of zich betrokken voelt met de ESBL-problematiek. Dit betreft zowel professionals uit de gezondheidszorg, de diergeneeskunde en milieudeskundigen, maar ook uit de dierhouderij en vleesverwerkende industrie.

0e2d5a9b-a1da-4d60-81a3-e0cc6c6c0e70_Partners Esblat.jpg
63534e92-09c7-4ed2-a0d7-405aaaa720fb_Partners-NCOH-2.jpg
42e8c592-37c1-42e7-8582-ce0b9f49881a_Partners 1H4F.jpg